Aanleg tijdellijke verkeersregelinstallaties

Bij tijdelijke situaties komt de weggebruiker in een andere verkeerssituatie terecht dan hij gewend is. De verkeerslichtenregeling werkt soms anders en de inrichting van het kruispunt is anders. Mogelijk staan er ook wegafzettingen, tijdelijke bewegwijzering, asfalteermachines en wegwerkers op en langs de kant van de weg. De aandacht van de weggebruiker gaat daardoor minder uit naar de weg.Juist in deze situaties kunnen fatale storingen aan de VRI leiden tot ernstige ongevallen. Daarom is het belangrijk bij tijdelijke VRI’s dezelfde normen te hanteren als bij permanente VRI’s.

Fatale storingen

In Nederland zijn hoge veiligheidseisen gesteld aan VRI’s. Zo moet de verkeersregelautomaat bij fatale storingen binnen een bepaalde tijd uitschakelen, zodat de weggebruiker geen verkeerde wegbeelden te zien krijgt.

Een fatale storing kan optreden als de verkeerslichten bijvoorbeeld op twee met elkaar conflicterende richtingen tegelijkertijd groen tonen. Maar ook als het verkeerslicht geen rood toont wanneer dit wel zou moeten, als er meerdere kleuren tegelijkertijd zichtbaar zijn of als de tijd dat er groen, geel of rood getoond wordt te kort is. Als de fatale storing langer duurt dan de reactietijd die in de norm is vastgelegd, gaat de verkeersregelautomaat automatisch naar de toestand geelknipperen.

Soorten

Voor tijdelijke verkeersregelinstallaties wordt gebruik gemaakt van mobiele VRI’s of van kabelinstallaties. In alle gevallen is het van belang om aan de hand van het keuringscertificaat te controleren of de installatie voldoet aan de NEN norm 3384.

Terug naar boven